Thomas Finnborg, Ann-Charlotte Hammar Johansson: Licens för kamphundar

Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johansson har skrivit en motion till riksdagen angående licens för kamphundar och utbildning för innehav av kamphund. I rätt händer kan dessa hundar fungera alldeles utmärkt, vara trevliga familjehundar och inte utgöra någon fara för någon men man kan samtidigt inte bortse ifrån att vissa hundraser för med sig större risker än andra. Det ställer högre krav på ett ansvarsfullt hundägarskap.

Read more

Mathias Sundin: Om farliga hundraser

De hundraser som av sig själv är mest farliga ska inte vistas som sällskapshundar i samhället. Går det att använda som vakthundar, räddningshundar, herdehundar eller något annat samhällssnyttigt så är det okej för mig. Varför ska det vara tillåtet att ha en sällskapshund som kan spöa en björn?

Read more