Thomas Finnborg, Ann-Charlotte Hammar Johansson: Licens för kamphundar

Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johansson har skrivit en motion till riksdagen angående licens för kamphundar och utbildning för innehav av kamphund. I rätt händer kan dessa hundar fungera alldeles utmärkt, vara trevliga familjehundar och inte utgöra någon fara för någon men man kan samtidigt inte bortse ifrån att vissa hundraser för med sig större risker än andra. Det ställer högre krav på ett ansvarsfullt hundägarskap.

Read more